fbpx

«Karl» (9) med oppløftende resultater etter kort tids trening

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Han har vært plaget med motoriske tics siden han var liten. Han strever med finmotorikk som å knytte skolisser og knipse. Det er vanskelig å få med seg beskjeder, og å sitte stille i timene på skolen. Han leser mye og er opptatt av tekniske instruksjoner og spesifikke temaer som opptar ham. Han spenner seg mye i kroppen og klager over hodepine 2-3 ganger i uken. Han virker frustrert og sint, med lite empati for andre (Han opplevde en tøff fødsel og favorittside i nakken som liten.)

På evaluering på Interaktiv Metronom strever han med å utføre øvelsene, og vi kan ikke gjøre alle øvelsene. Det er vanskelig å stokke armer og ben, og han ender opp med en score som er i gruppen «severe deficiency», som er langt under gjennomsnittet for sin aldersgruppe. Ved undersøkelse finner vi flere vedvarende spedbarnsreflekser og en såkalt hemisperisitet som i dette tilfellet tilsier en umodenhet i hans høyre hjernehalvdel. Denne er viktig for ikkeverbal kommunikasjon og sosial interaksjon, samt grovmotorisk kontroll. Han har svak kjernemuskulatur og dårlig balanse.

Vår hjerne er så sofistikert at vi har 50% funksjon på begge sider, og er avhengig av at totalen fungerer godt, for å få utnyttet 100%.

Når vi får en ubalanse i hjernen, kan vi se for oss to datamaskiner. Vi har en som er gammel og en ny, og det er ikke sikkert de kommuniserer godt sammen. Da kan vi forsøke å oppgradere softwaren eller gjøre noe med den gamle pc’en, så den kan kommunisere bedre med den nye. Vi har også en tendens til å favorisere det vi er gode på, og dermed bruke den raske pc´en mer, fordi det er mest komfortabelt for oss. Da vil vi kunne beholde en ubalanse, fordi den dårlige siden aldri klarer å bli like god som den andre.

Etter ca 1 mnd med øvelser og trening med Interaktiv Metronom får han lettere blikkontakt, kan fortelle at han lekt med flere barn, prater mer enn ellers, og er i godt humør. Læreren rapporterer om at han har fulgt beskjeder og lekt ute. Dette var en positiv endring.

«Karl» jobber godt og målrettet med øvelser og trening, med hjelp hjemmefra, og han utvikler seg fint fra uke til uke. Han blir mer og mer pratsom, forteller vitser med blikkontakt, og har danseoppvisning i resepsjonen på klinikken ☺.

Etter 6 måneder med trening og oppfølging, har «Karl» vist en fantastisk utvikling. Hans score på IM er på gjennomsnittet for sin aldersgruppe. Han har fått god balanse og kjernemuskulatur, og har blitt en racer i langrennsløypen og i slalombakken. Han har godt humør, er smilende og får god blikkontakt. Finmotorikken går bedre og han har lært seg å knytte skolisser. Skolen er meget fornøyd med utviklingen, og melder om at han har konsentrert seg godt og fulgt beskjeder. Han har deltatt på vennetreff som har gått bra. Han er roligere, og viser mer omsorg og empati for de rundt seg.

Jeg ønsker «Karl» alt godt på veien videre ☺

Gjengitt med samtykke fra «Karls» foresatte.