fbpx

Adferd og lærevansker

Kan være mangelfull timing i hjernen

I USA i dag er det ca 16 millioner barn som er diagnostisert med atferd, konsentrasjon og lærevansker. Hver dag blir hundrevis diagnostisert med ADHD, autisme, Aspergers, dysleksi, tourettes osv, som viser at noe ikke stemmer i hjernen. Dette er et relativt nytt fenomen, og et viktig tema innen helse. For bare 10 år siden var autisme sett på som en sjelden lidelse, og ca 1 av 10.000 barn i USA fikk diagnosen. I dag er det ca 1 av 150 barn som får samme diagnosen. Man ser de samme trendene med andre lignende lidelser (ADHD/ADD, dysleksi, tourettes, Aspergers med flere). (Melillo, 2009).

ADHD problematikken er stigende, og basert på tall fra USA i 2007 kalte Center for Disease Control and Prevention utviklingen “a major health threat”. I Norge i dag er det ca 35.000 barn som lider av ADHD.

Hvorfor

Det finnes en økende mengde litteratur som beskriver at timingen i sentralnervesystemet er umoden eller dysfunksjonell i lidelser som ADHD, dysleksi, autisme, lesevansker, koordinasjonsproblemer og konsentrasjonsvansker. Forskning har vist at hjernen lærer gjennom repetisjon av presise aktiviteter (nevroplastisitet).

Mulig behandling

Et eksempel på en behandlingsform kan være Interactive Metronome (IM) som er et databasert opplæringsprogram. IM som har vist seg å forbedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos barn og voksne. Koordinasjonstrening med Interactive Metronome gir objektive funn, basert på alder, og kan brukes som et evaluerings og behandlingsverktøy for å bedre timing og kommunikasjon mellom deler av hjernen.