fbpx

Ta testen

Svarer du ja på flere spørsmål, kan det være at det er en umodenhet i nervesystemet. Dette betyr ikke at det behøver å være noe galt, men vi kan hjelpe deg med svar på spørsmål du kanskje har. Dette er altså en uformell kartlegging, og er ikke førende for en diagnose eller tilstand.

1. Da du var gravid, hadde du noen medisinske problemer?

     

2. Ble ditt barn født før termin?

     

3. Var fødselen uvanlig eller spesielt krevende?

     

4. Veide ditt barn under 3 kg ved fødselen?

     

5. Var det noen spesielle fysiske tegn, som gulsott, blåmerker eller annet?

     

6. Var det noen spesielle problemer med mating eller mat som kom opp?

     

7. Hadde du noen problemer med å gi mat fra begge brystene?

     

8. Var ditt barn spesielt krevende eller svært aktiv – eller alternativt veldig stille og lite responderende?

     

9. Slo ditt barn hodet sitt jevnlig?

     

10. Begynte ditt barn å gå før 10 måneder eller etter 16 måneder?

     

11. Slepte ditt barn beinet etter seg og eventuelt droppet krabbing før hun/han begynte å gå?

     

12. Begynte ditt barn å si 2-3 ord først etter fylte 2 år?

     

13. Hadde ditt barn noen alvorlige sykdommer eller ulykker i de første 18 månedene?

     

14. Hadde barnet tegn på eksem, astma eller allergier?

     

15. Hadde ditt barn reaksjoner på noen vaksinasjoner?

     

16. Hadde ditt barn problemer med å lære å kle på seg selv?

     

17. Suget ditt barn på totten etter fylte 5 år?

     

18. Var ditt barn plaget av hyppig sengevæting etter fylte 5 år?

     

19. Er ditt barn plaget av reisesyke?

     

20. Hadde ditt barn problemer med å koordinere hendene?

     
Vennligst besvar alle spørsmålene.
Vi anbefaler å ta kontakt med oss.
Det ser ut som om ditt barn ikke har noen spesielle utfordringer.
Ubesvart: 20
Prosent JA: 0%
Prosent NEI: 0%

Spørsmålene er oversatt og hentet fra “Attention, Balance and Coordination: the ABC´s of learning success`by Sally Goddard Blythe (2009).