fbpx

Interaktiv Metronom

Interaktiv Metronom er et databasert opplæringsprogram som har vist seg å forbedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos barn og voksne.

Visste du at hjernen har en «intern klokke» som jobber på ulike intervaller: mikrosekunder, millisekunder, sekunder, minutter og timer? Timingen i hjernen (eller det forskere kaller «temporal prosessering») er blant annet ansvarlig for å oppdage hvor en lyd kommer fra; som når en lyd treffer det ene øret mikrosekunder før den andre. For å våkne opp og sette hjernen i dvale når vi skal sove, for fokus og konsentrasjon, leseforståelse, hukommelse, motorisk koordinasjon, og flere andre menneskelige evner. 

Programmet ble i utgangspunktet utviklet for musikere for å bedre gehør, men brukes i dag blant annet av idrettsutøvere som ønsker optimal presisjon og timing, av barn og voksne som ønsker å bedre hukommelse, konsentrasjon og koordinasjon for å nevne noen.

Hva er bra med Interaktiv Metronom?

Gjennom dette treningsopplegget får man bedre koordinasjon og timing i hjernen. Det gir en mer effektiv behandling, og bedre samlede resultater.

Hvordan virker det?

Timing er alt! IM-programmet innebærer vanligvis 15 økter (ca. 30 minutter hver), og vi anbefaler 2 til 3 økter per uke. Under hver økt produserer datamaskinen en lyd hørt gjennom hodetelefoner, som barnet prøver å treffe med hånd- og fot-øvelser.

Barnet får tilbakemelding gjennom hodetelefoner som forteller dem hvor nøyaktig de treffer lyden. Tilbakemeldingen veileder dem og bidrar til å forbedre timing og evnen til å planlegge handlinger. Forskjellen mellom responsen og den faktiske metronomlyden måles i millisekunder, og vi kan gi en objektiv vurdering. 

Forskning har vist at hjernen lærer gjennom repetisjon av presise aktiviteter. Ved å holde takten er hjernen opplært til å planlegge og bearbeide informasjon mer effektivt.

En behandlingsplan blir skreddersydd til hvert enkelt barns behov. Noen merker endringer underveis i treningsopplegget, mens andre opplever effekt noen uker eller måneder etter at treningen er avsluttet. Det kan ta litt tid før endringene og kommunikasjonen som er trent inn i hjernen kan tas i bruk. 

Interaktiv Metronom er ingen kur for de nevnte lidelsene, men det kan bedre livskvaliteten og symptomene til barna.

Hvem passer det for?

IM kan brukes for barn fra 6 år og oppover. Det er en fordel at de kan følge instruksjonene, hører på begge ører og kan bruke armer og ben. Det er først og fremst et godt behandlingsalternativ for barn med:

 • ADHD/ADD
 • Dysleksi
 • Tourettes syndrom
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Koordinasjonsproblemer
 • Hjerneskade
 • Med flere

Det hjelper

Samlet har Interaktiv Metronom trening vist seg å forbedre:

 • Fokus, oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Kontroll av aggresjon og impulsivitet
 • Overordnet koordinering
 • Leseferdigheter og språk
 • Forbedret ytelse i sport-og fritidsaktiviteter
 • Bedre oppmerksomhet knyttet til daglig funksjon
 • Forbedrete akademiske resultater og evne til å følge instruksjoner
 • Forbedret selvfølelse og sosiale ferdigheter

Interactive Metronome

Interactive Metronome, Inc. ble grunnlagt på begynnelsen av 1990-tallet. Etter nesten et tiår med forskning, ble det patenterte IM program introdusert for første gang i 1999 til kvalifiserte fagfolk. IM fortsetter sin satsing på forskning og utvikling, og er avhengig av et Klinisk Advisory Board (CAB) for å styre forskning og sertifiseringsstandarder. CAB består av mange thought leaders, inkludert den anerkjente amerikanske barnepsykiateren Stanley I. Greenspan, MD.

For tiden er det 1000 + sertifiserte IM leverandører i over 800 klinikker i Europa, USA og Canada.