fbpx

Symptomer

Det kan være vanskelig å se og forstå hva som feiler ditt barn. Det kan være at det bare er barnet selv som opplever at noe er i ubalanse, og at du ser mange ulike reaksjoner.

Litt avhengig av alder, så kommer ikke alltid symptomene så tydelig til uttrykk hos mindre barn, da de ikke har ikke lært seg å sette ord på hva de føler. Disse symptomene kan være:

Fysiske, emosjonelle eller akademiske og de kan vise seg som: 

 • Balanseproblemer
 • Uro i kroppen, vanskelig å sitte stille
 • Sensitiv til f.eks lyder, lys, berøring
 • Søvnløshet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Utagerende eller veldig tilbaketrukket/sjenert
 • Lese/skrivevansker
 • Dårlig immunfunksjon
 • Fordøyelsesplager

Spedbarn

Hos spedbarn kan det være enda vanskeligere å oppdage, og noen foreldre vet heller ikke hva som kan være i veien. I disse Googlesøk-tidene kan man også risikere å bli enda mer usikker.

Det er viktig å innarbeide gode bevegelsesmønstre tidlig, for lettere læring senere i livet. Da er det viktig at vi bruker kroppen symmetrisk, og at vi gjennomgår de ulike stadiene i utviklingen. Vi lærer å rulle rundt, åle, så krabbe, før vi er oppe og går. Det er en grunn til at utviklingen skjer i denne rekkefølgen, og viktig at vi gjennomgår alle stadiene. Dersom du opplever noen av bevegelsesmønstrene under, kan det være grunnet aktive spedbarnsreflekser: 

 • Vanskeligheter med å rulle rundt, klarer kanskje bare til en side
 • Dårlig balanse og koordinasjon
 • Kan virke stiv og anspent i bevegelsesmønsteret
 • Hopper over krabbestadiet, eller er rompeaker 
 • Krabber med arm og ben forover på samme side, istedenfor med motsatt arm og ben
 • Vanskeligheter med å krysse midlinjen, som for eksempel å flytte en leke fra den ene hånden til den andre
 • Problemer med å spise fast føde 
 • Ustø og vanskeligheter med å lære seg å gå

Barn

Det er noen signaler vi kan være klar over når det gjelder hvordan ditt barn har utviklet sine reflekser. Dersom de fortsetter med refleksene de hadde som spedbarn (primitive reflekser), kan man oppleve disse symptomene:

 • Barnet er klumsete
 • Dårlig balanse og koordinasjon
 • Kan virke stiv og anspent i bevegelsesmønsteret
 • Tendens til å bli bilsyk
 • Fikling eller må ta på ting
 • Sengevæting
 • Dårlig konsentrasjon
 • Dårlig korttidsminne
 • Hofterotasjon til en side når han/hun går
 • Oversensitivitet
 • Plutselige sinneutbrudd
 • Vanskeligheter med finmotorikk som f.eks. håndskrift eller spising
 • Talevansker
 • Oversensitiv til stimulering av håndflater
 • Ingen klar dominans på bruk av hånden etter 2 år
 • Vanskeligheter med å endre synsfokus fra tavle til pult
 • Dårlig holdning, f.eks synker sammen når han/hun sitter ved et bord eller går på tærne
 • Bevegelser av munnen når barnet prøver å skrive eller tegne

Disse symptomene kan  i de fleste tilfeller behandles, og vår metode er det vi kaller funksjonell nevrologi. Her går vi gjennom styrker og svakheter i nervesystemet, og har som mål å trene opp svakhetene, på samme måte som vi kan trene opp svak muskulatur etter inaktivitet eller skade.