fbpx

Funksjonell nevrologi

Er du eller ditt barn i god balanse mentalt, emosjonelt og fysisk?

Barn i utvikling tilbyr funksjonell nevrologisk behandling, hvor fokuset er å finne ut hvor godt du fungerer og hvor god balanse det er i nervesystemet ditt. Ved testing før og etter behandling kan vi se om funksjonell nevrologi er en behandlingsform som kan helpe deg, eller dine barn, til bedre helse og velvære.

Undersøkelse

Den nevrologiske undersøkelsen er en grundig gjennomgang av funksjonene i nervesystemet. Ut ifra dette kan vi avdekke eventuelle fysiologiske ubalanser. Vi kan deretter behandle for å øke aktiviteten i bestemte områder av hjernen, eller dempe signal frekvensen i områder med overaktivitet. På denne måten kan vi gjenopprette balanse og god funksjon i systemet. Ved å bruke naturlig stimuli som vi har i omgivelsene våre, som lys, lyd, lukt og berøring (arbeid med muskulaturen), kan vi gjenopprette balanse i systemet. Dette er en skånsom behandlingsmåte uten bruk av medikamenter.

Alle har sine nevrologiske styrker og svakheter. Disse jobber vi med for å oppnå balanse, og med det bedre helse og velvære.

Funksjonell nevrologi er ikke en kur eller spesifikk behandling for sykdom. Det er en holistisk tilnærming som hjelper til å bedre funksjonen i hjernen slik at kroppen kan leges og “reparere” seg selv helt naturlig, sett bort ifra patologi og fysisk skade på nervesystemet.