fbpx

Spesifikk trening

Forskningen viser at det kan være funn av vedvarende primitive reflekser, eller primære bevegelsesmønstre hos personer med ulike motoriske utfordringer.

Dette kan for eksempel være dårlig balanse og koordinasjon, atferdsproblemer, lese og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer m.m.  Disse blir som regel ikke oppdaget før barnet begynner på skolen, ettersom de da kan bli et hinder for blant annet læring og konsentrasjon. Ulike reflekser kan gi ulike utfordringer/symptomer.

Hva kan være årsaken?

Årsaken til vedvarende primitive reflekser kan være mange. Det er en høyere forekomst av vedvarende primitive reflekser hos barn med traumatiske fødsler, premature, barn født med keisersnitt eller vakum/sugekopp. Andre årsaker kan være fall, traumer, lite magetid, forsinket eller hoppet over krabbestadiet osv.

Hva kan gjøres?

Bevegelse er helt grunnleggende for å integrere de ikke viljestyrte bevegelsene og gjøre dem til gode viljestyrte bevegelser, som vi etterhvert ser som god finmotorikk, som skriving, uttale, lesing, evnen til å spille et instrument og grovmotorikk som å spille ball, sykle eller hoppe tau.

Ved å gjennomgå standardiserte nevrologiske tester vurderer vi: balanse, finmotorikk, grovmotorikk, dominans profil, øyemotorikk, primitive og posturale reflekser. Basert på funn fra evalueringen setter vi opp et treningsprogram som barnet kan gjøre hjemme. 
 

Sally Goddard Blythe 2012, Assessing Neuromotor readiness for learning.