fbpx

Funksjonell ubalanse

Vi trenger god kommunikasjon mellom forskjellige områder av hjernen.

For at hjernen skal fungere optimalt er vi avhengig av god kommunikasjon mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Dette er viktig ettersom hver hjernehalvdel utfører forskjellige funksjoner i forhold til verden vi lever i. Forskning viser at om hjernehalvdelene ikke utvikler seg i takt, kan kommunikasjonen mellom dem komme ut av balanse og bli forstyrret.

Vi kan sammenligne det med et orkester. Alle instrumentene må være stemt, fungere hver for seg og spille i takt for å spille vakker musikk. For at hjernen skal fungere optimalt må alle delene av “orkesteret” spille i takt. Når en del av hjernen kommuniserer i “utakt» med de andre kan symptomer oppstå, siden det blir misforståelser og ubalanse i informasjonen som deles.

Derfor kan en funksjonell ubalanse i hjernen føre til mange problemer, som f.eks. atferd, sosiale og lærevansker. Et barn med en umoden venstre hjernehalvdel kan for eksempel ha akademiske problemer og andre atferdsproblemer, enn et barn med en umoden høyrehjerne. Han kan ha problemer med å lese ord og å opprettholde fokus når han leser. Et barn med umoden høyrehjerne ser kanskje ikke på deg når han snakker, fordi høyrehjernens evne til å lese kroppsspråk er ute av balanse. Det er ikke snakk om skade, men dårlig kommunikasjon og umodenhet i enkelte deler av systemet. 

Årsaker

Det kan være flere faktorer som kan gi ditt barn en ubalanse. Det kan være fysisk stress som skade, for mye jobbing, for lite søvn, lite fysisk aktivitet, støy eller dehydrering. Det kan være emosjonelt stress som bekymringer i familien, eller kjemisk stress som forurensning, kosthold, allergier og lignende.