fbpx

Våre små genier

Vi har to typer genier. Den ene kommer fra en godt integrert og velfungerende hjerne og sinn. Den andre typen har talentfulle og unike egenskaper på noen områder, men kan samtidig streve på andre områder. Det er en ubalanse i ferdigheter.

Balansert hjerne – balansert geni

En person med en balansert hjerne, der timing mellom ulike nettverk og områder av hjernen er rask og effektiv, kan vi si at har en sterk høyre- og venstrehjerne. En slik balansert hjerne vil kunne brukes på helt unike måter. Det er som et stort og velfungerende orkester, med mange ulike musikere og instrumenter, som spiller vakker musikk.

Et godt eksempel er Leonardo da Vinci. Han øvde fra tidlig alder på å skape best mulig balanse mellom de to hjernehalvdelene, og han anses som et av de største geniene vi har hatt. Han kunne skrive forlengs og baklengs, med høyre og venstre hånd. Han var eksepsjonelt flink med detaljert kunst, samtidig som han var kreativ og innovativ. Han hadde en perfekt balanse mellom høyre- og venstrehjernehalvdel.

Ubalansert geni

Her kan vi se eksepsjonelle ferdigheter, samtidig som vi ser store utfordringer på andre områder. Vi kan se for oss at vi kun har halve orkesteret, eller kun et utvalg av instrumenter. Musikken vi kan spille blir ikke så fyldig og innholdsrik som den hadde vært med flere musikere eller instrumenter. En person med en velfungerende venstrehjerne har gode akademiske ferdigheter, men kan samtidig streve med empati og ikke-verbal kommunikasjon, og vil dermed streve sosialt.

Venstrehjerne geni

Isaac Newton er et eksempel på et venstrehjerne geni. Han er ansett som en av de største vitenskapsmenn vi har hatt, og han var spesielt opphengt i tall. Han var unik, men samtidig ble han opplevd som arrogant, sosialt upassende, og likte ikke å snakke med andre eller være med andre mennesker.

Høyrehjerne geni

Et eksempel på et høyrehjerne geni er Albert Einstein. Han så det store bildet, og kunne se og forstå universet bedre enn noen andre. Samtidig gjorde han det dårlig på skolen, og var diagnostisert med både dysleksi og ADHD. Han slet gjennom hele utdannelsen, og hadde spesielt utfordringer med matte. Men, innen fysikk og forståelsen av avanserte, store konsepter hadde han eksepsjonelle evner. Han var også omgjengelig, sosial og godt likt, og han elsket å være sammen med andre mennesker.

Hva er du?

De fleste av oss har en svak dominans mot høyre eller venstre. En forståelse av de ulike egenskapene til de to hjernehalvdelene kan hjelpe deg med å forstå hvilken dominans du har. Som med alt i livet er det viktig med god balanse, akkurat som vi trenger balanse i kropp og sinn, mellom jobb og fritid, og i det vi spiser.

Hvilken dominans har du?

Ta testen og se selv

Er du veldig høyre- eller venstredominant kan du faktisk gjøre øvelser for å trene opp den svakere siden. Hjernen er dynamisk. og som en muskel kan den trenes. Ganske fantastisk! Med bedre balanse kan du få det bedre fysisk, mentalt og emosjonelt 🙂

Senere i bloggen ser vi nærmere på egenskapene til de to hjernehalvdelene våre.