fbpx

Endelig kan Marius (11) følge undervisningen

Utfordringen er å henge med på skolen.  Han sliter med lesing og staving, og å få med seg beskjeder. Etter utredning på skolen har han fått tilrettelagt med hjelp fra en assistent, og mindre lekser.  Han er flink grovmotorisk, men sliter med finmotorikk som f.eks håndskrift. Han har vært mye plaget med øreverk, og har satt inn dren i begge ørene. Han utviklet seg fint som liten, men hoppet over krabbestadiet. Han leser sakte, sliter med lange ord, og synes det er frustrerende at det går trått med lekser og læring, for han prøver virkelig.

På evaluering med Interaktiv Metronom får Marius en score som er under gjennomsnittet for sin aldersgruppe, han strever med å få til øvelsene og blir sliten av lyden i høretelefonene. Han synes det er frustrerende at det er «enda» en ting som er vanskelig.

Han har en mikset dominans, som betyr at han ikke har en side som er konsekvent dominant, som f.eks venstrehendt, med dominant venstre øre og høyre øye. Da kan det ta litt ekstra tid å få med seg informasjon, ettersom informasjonen først må integreres i den ene hjernehalvdelen, og så den andre. Det er mer effektivt og går raskere dersom alt integreres på en side. Her er det snakk om millisekunder som kan utgjøre mye når det kommer til f.eks læring.

Vi finner en såkalt hemispherisitet, hvor Marius har gode egenskaper og ferdigheter i sin høyre hjernehalvdel, og strever med finmotorikk og detaljer som er en viktig egenskap til venstre hjernen vår.  Når vi leser og mottar beskjeder, er vi avhengige av å kunne bryte ned informasjonen i små nok deler, slik at vi får den med oss. Om vi bare hører annenhvert sekund av det som blir sagt, er det ikke rart at informasjon blir borte på veien og at det er vanskelig å få med seg beskjeder.

Vår hjerne er så sofistikert at vi har 50% funksjon på begge sider, og er avhengig av at totalen fungerer godt, for å få utnyttet 100%.

Når vi får en ubalanse i hjernen, kan vi se for oss to datamaskiner. Vi har en som er gammel og en ny, og det er ikke sikkert de kommuniserer godt sammen. Da kan vi forsøke å oppgradere softwaren eller gjøre noe med den gamle pc’en, så den kan kommunisere bedre med den nye. Vi har også en tendens til å favorisere det vi er gode på, og dermed bruke den raske pc‘en mer, fordi det er mest komfortabelt for oss. Da vil vi kunne beholde en ubalanse, fordi den dårlige siden aldri klarer å bli like god som den andre.

Marius trener med Interaktiv Metronom, og gjør ulike øvelser for å stimulere de dårlige områdene av hjernen for å skape balanse. Etter 1/3 del av treningsprogrammet scorer Marius gjennomsnittlig for sin aldersgruppe.

Mor melder om bedre lesehastighet og at han gjør leksene selv. Marius er fornøyd og merker at det går lettere.

Etter fullført program scorer Marius over gjennomsnittet for sin aldersgruppe. Det går veldig bra på skolen nå, han leser fort og staver lange ord i full fart. Han er best i klassen med ekstraundervisning. Han merker det selv og er veldig fornøyd. Han utstråler enda bedre humør og selvtillit, og han mener selv han ikke trenger ekstrahjelp på skolen lenger. Han har alltid vært godt i sport, men det har også bedret seg. Han elsker å kjøre twintip ski hvor han deltar, og gjør det bra i konkurranser.

Marius har vært veldig flink til å gjennomføre treningsopplegget, og det har vært tunge stunder underveis, men utviklingen til slutt har vært bra.

Fantastisk innsats, og ønsker ham alt godt videre.

Gjengitt med samtykke fra Marius’ foresatte.