fbpx

«Karl» (9) med oppløftende resultater etter kort tids trening

«Karl» har vært plaget med motoriske tiks og rykninger siden han var liten. Finmotorikk som å knytte skolisser eller lære seg å knipse er utfordrende. Det er vanskelig å få med seg beskjeder, og å sitte stille i timene på skolen. «Karl» leser mye og er spesielt opptatt av tekniske instruksjoner, og spesifikke temaer som opptar ham. Han er ofte anspent i kroppen, og klager over hodepine 2-3 ganger i uken. Han virker frustrert og sint, med lite empati for andre.

På evaluering på Interaktiv Metronom strever han med å utføre de ulike øvelsene, og vi kommer oss ikke gjennom alle. Det er vanskelig å stokke armer og ben, og han ender opp med en score som er langt under gjennomsnittet for sin aldersgruppe. Ved undersøkelse finner vi flere vedvarende spedbarnsreflekser og en såkalt hemisperisitet som i dette tilfellet tilsier en umodenhet i hans høyre hjernehalvdel. Den høyre hjernehalvdelen er, generelt sett, viktig for ikkeverbal kommunikasjon og sosial interaksjon, samt grovmotorisk kontroll. «Karl» har blant annet svak kjernemuskulatur, og han strever med å holde balansen.

Etter ca 1 måned med øvelser og trening med Interaktiv Metronom får han lettere blikkontakt, kan fortelle at han lekt med flere barn, prater mer enn ellers, og er i godt humør. Læreren rapporterer om at han har fulgt beskjeder og lekt ute. Dette var en positiv endring.

«Karl» jobber godt og målrettet med øvelser og trening, med hjelp hjemmefra, og han utvikler seg fint fra uke til uke. Han blir mer og mer pratsom, forteller vitser med blikkontakt, og har danseoppvisning i resepsjonen på klinikken ☺.

Etter 6 måneder med trening og oppfølging, har «Karl» vist en fantastisk utvikling. Den objektive scoren målt på Interaktiv Metronom er nå på gjennomsnittet for hans aldersgruppe. Han har fått god balanse og kjernemuskulatur, og har blitt en racer i langrennsløypen og i slalombakken. Han har godt humør, er smilende og får god blikkontakt. Finmotorikken går bedre og han har lært seg å knytte skolisser. Skolen er meget fornøyd med utviklingen, og melder om at han har konsentrert seg godt og fulgt beskjeder. Han har deltatt på vennetreff som har gått bra. Han er roligere, og viser mer omsorg og empati for de rundt seg.

Jeg ønsker «Karl» alt godt på veien videre ☺

Gjengitt med samtykke fra «Karls» foresatte.